9th European Paediatric Neurology Society Congress

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju, kao domaćin, organizira 9. Kongres Europskog društva za dječju neurologiju (European society of pediatric neurology - EPNS) u Cavtatu, od 11 – 14. svibnja 2011. godine. Kongres je od izuzetnog značaja za razvoj pedijatrijske neurologije i neuroznanosti u Hrvatskoj i predstavlja priznanje Hrvatskoj i Hrvatskom društvu za dječju neurologiju, i značajan je doprinos u promociji Hrvatske u Europi i u svijetu. Kongres se održava pod visokim pokroviteljstvo Predsjednika Republike Hrvatske prof.dr. Ive Josipovića. Službena agencija i organizator kongresa – turistička agencija Eridan. www.epns2011.com

 

Organizacijski odbor

Predsjednik

 

Nina Barišić

 

Organizacijska i znanstvena komisija

 

- Ivan Lehman, tajnik

- Zlatko Sabol

- Biserka Rešić

- Romana Gjergja Juraški

- Danijela Ramadža Petković

- Matilda Kovač Šižgorić

- Mia Salamon

- Ana Petrović

- Vlatka Mejaški Bošnjak

- Ljerka Cvitanović Šojat

- Branka Bunoza

- Ljiljana Popović Miočinović

 

EPNS 2011 Sekretarijat Kongresa

 

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju

Odjel za pedijatriju
Klinički medicinski centar Zagreb

Kispaticeva 12
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 238 8704
Cell: +385 91 121 8535
Fax: +385 1 237 6023
E-mail: info@epns2011.com
Web:
http://www.epns2011.com/
 

Putnička agencija

 

Eridan Putnička Agencija
Fulezina 12
21216 Kaštel Stari
Hrvatska
Telefon: +385 21 231 977, +385 21 231 655
Fax: +385 21 231 397
E-mail: epns@eridan.hr
Kontakt osobe:
- Ines Rebić, +385 91 419 8008

- Dijana Radišić, +385 91 231 9777

Let  this  star  lead !