Online uplata

 

Svaka uplata mora proći i autorizaciju Eridan agencije tako da je mogućnost greške svedena na minimum.

Ako su potrebna dodatna objašnjenja prije uplate javite nam se na broj: 021 231 977

Pogledajte upute za online plaćanje

 

Morate izabrati vrstu putovanja
Morate izabrati putovanje
Morate izabrati školu

Morate izabrati razred
DATUM ROĐENJA UČENIKA
Morate izabrati dan rođenja
Morate izabrati mjesec rođenja
Morate izabrati godinu rođenja
Morate unijeti ime