Sukladno članku 6 st.3 Zakona o pružanju usluga u turizmu, NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21, obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo za pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi putem elektroničke pošte, na adresu:

ivana@eridan.hr

Ili poštom na adresu:

ERIDAN d.o.o.
Fuležina 12
21 216 Kaštel Stari

Odgovor na vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U pisanom prigovoru potrebno je navesti:

  1. ime i prezime korisnika usluge
  2. adresu korisnika usluge
  3. kontakt korisnika usluge
  4. šifru paket aranžmana/izleta na koji se odnosi prigovor

Hamag EU - Eridan